Remissvar

Vi svarar på remisser i frågor som berör arbetslöshetsförsäkringen. Det innebär att a-kassorna får möjlighet att yttra sig över regeringens förslag till förändringar genom oss. Här kan du läsa ett urval av våra remissvar och skrivelser.

2017
2015
2014
2013
2012
2011