Forskningsråd

Vi har ett forskningsråd som håller seminarier och delar ut pris för att uppmärksamma forskning inom arbetslöshetsförsäkringens område sedan 2001.

Nära Västerhavet blåser det alltid – seminarium om den göteborgska arbetsmarknaden

Välkommen på seminarium om den göteborgska arbetsmarknaden. SO:s forskningsråd bjuder in föreläsaren Anders Nilsson, redaktör för
Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg och tidigare LO-ombudsman och stadssekreterare (S).

I samband med seminariet delar SO:s forskningsråd ut ett pris till Patrik Vulkan från Göteborgs universitet och Carlo Michael Knotz från Lunds universitet för deras forskning inom arbetsmarknadsområdet.

Tid: Tisdag den 7 november klockan 13.15-14.45
Plats: Göteborgs universitet, Pilgatan 19A, Göteborg
Anmälan: Senast fredag den 3 november till info@samorg.org

Ledamöter

  • Katarina Bengtson Ekström, föreståndare Akademikernas a-kassa (ordförande)
  • Håkan Gustavsson, prognoschef Arbetsförmedlingen
  • Birgitta Nyström, professor Lunds universitet
  • Bengt Furåker, professor Göteborgs universitet
  • Åsa Löfström, docent Umeå universitet
  • Walter Korpi, professor Stockholms universitet

Finansiering

SO:s forskningsråd finansieras av en forskningsfond, som inrättades genom gåvor i samband med vårt 50-års jubileum 1996. Fondens syfte är att initiera, belysa och stödja forskning om regelverken inom arbetsmarknadspolitiken och särskilt arbetslöshetsförsäkringen och effekterna av dessa.