Om SO

Det finns 28 a-kassor i Sverige. Vi är deras gemensamma service- och intresseorganisation. Det betyder att vi hjälper a-kassorna med bland annat IT-utveckling, utbildning och opinionsbildning.

Vi är drygt 40 anställda som jobbar för att a-kassorna ska kunna administrera arbetslöshetsförsäkringen på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt.

Utvecklar a-kassornas IT-system

Mer än hälften av oss jobbar med att utveckla och förvalta IT-systemen som a-kassorna och deras medlemmar använder för att handlägga ärenden, till exempel Mina sidor.

Utbildar a-kassornas handläggare

Vi hjälper även a-kassorna att tillämpa reglerna i arbetslöshetsförsäkringen på ett enhetligt sätt genom att ge ut tolkningar och utbilda deras handläggare. Syftet är att ditt ärende ska hanteras på samma sätt oavsett vilken a-kassa du är medlem i.

Driver a-kassornas frågor

A-kassorna betalar ut ersättning till arbetslösa, men de bestämmer inte hur hög ersättningen ska vara eller vilka regler som ska gälla för få ersättning. Det gör politikerna. Därför driver vi frågor och förslag som skulle förbättra reglerna och villkoren för a-kassorna och deras medlemmar.

Vi svarar för alla a-kassor när regeringen skickar ut remisser om förslag på ändringar som berör arbetslöshetsförsäkringen.