Navigera upp
Logga in

default

Arbetslöshetsförsäkringen
Här kan du läsa hur arbetslöshetsförsäkringen fungerar i stora drag. Alla a-kassor följer samma regler, som beslutas av riksdagen.

​Arbetslöshetsförsäkringen består av två delar. Den ena delen är en frivillig, inkomstrelaterad försäkring (ersättningstak 910 kr/dag). Ersättning från den här försäkringen betalas ut till personer som är medlemmar i en a-kassa. Den andra, grundförsäkringen (ersättningstak 365 kr/dag), betalas ut till personer som inte är medlemmar i a-kassan eller som inte har varit medlemmar tillräckligt länge för att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning. Läs mer om villkoren i vår broschyr till höger.

 

Finansieras av medlems- och arbetsgivaravgifter
Arbetslöshetsförsäkringen finansieras genom avgifter från a-kassorna och från arbetsgivaravgifter. Den medlemsavgift medlemmarna betalar till a-kassan täcker kassornas administrationskostnader och de avgifter kassorna betalar till staten. Drygt 3,3 miljoner medlemmar står via sina medlemsavgifter för ungefär 45-50 procent av den totala kostnaden för arbetslöshetsförsäkringen.
Historik från 1885 och framåt
Hur har arbetslöshetsförsäkringen utvecklats genom åren? Läs om de viktigaste hållpunkterna från slutet av 1800-talet till i dag.
Lagrummet samlar rättsinformation
Arbetslöshetsförsäkringen regleras i Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och i Förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring. Bestämmelser gällande bland annat inträde i och utträde ur en a-kassa regleras i Lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.
 
På Lagrummets webbplats kan du söka bland lagar och förordningar, förskrifter och annat rättsmaterial hos regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter.

 

Kontakta oss

Arbetslöshetskassornas Samorganisation
Klara Norra Kyrkogata 33
Box 1110, 111 81 Stockholm
Växel 08-555 138 00
info@samorg.org