Vem kan få ersättning

Du måste uppfylla vissa villkor för att få ersättning från a-kassan. Här presenterar vi en förenklad bild av vad som gäller.

Inkomstrelaterad ersättning

Den inkomstrelaterade ersättningen är upp till 80 procent av din tidigare lön och högst 20 000 kronor per månad före skatt. Den kan du söka om du:

  • Är medlem i en a-kassa och har varit det under de senaste tolv månaderna
  • Har jobbat halvtid eller mer under det senaste halvåret
  • Är arbetslös, anmäld på Arbetsförmedlingen och söker nytt jobb aktivt
  • Är 20 år eller äldre

Grundersättning

Grundersättningen är upp till 8 000 kronor i månaden före skatt, beroende på hur mycket du har jobbat tidigare. Den kan du söka om du:

  • Inte är medlem i en a-kassa eller har varit medlem mindre än tolv månader
  • Har jobbat halvtid eller mer under det senaste halvåret
  • Är arbetslös, anmäld på Arbetsförmedlingen och söker nytt jobb aktivt
  • Är 20 år eller äldre

Ingen ersättning

Du har inte rätt till ersättning om du:

  • Inte har jobbat i Sverige eller har jobbat mindre än halvtid det senaste halvåret
  • Inte har fyllt 20 år

Kontakta din a-kassa

Kontakta alltid din a-kassa om du vill veta vilken ersättning just du har rätt till. Och kom ihåg att alla ersättningar vi nämner här är maxbelopp – alltså det du kan få ut som mest. Ersättningens storlek beror på hur många timmar du har arbetat, vilken genomsnittlig inkomst du har haft och hur många timmar per vecka du är arbetslös.

Du får ersättning på samma villkor oavsett vilken a-kassa du är medlem i. Alla regler och ersättningsbelopp styrs av lagar, som politikerna bestämmer.

Hitta din a-kassa