Bli medlem i a-kassan

Gå med i a-kassan när du får ditt första jobb. Det kostar ungefär 100-150 kronor i månaden och ger dig ekonomisk trygghet under hela arbetslivet.

Välj a-kassa efter ditt yrke

Det finns 27 a-kassor i Sverige. Vissa kan du gå med i oavsett vad du jobbar med, medan andra a-kassor är specialiserade på en viss yrkesgrupp. Det enda grundkravet är att du måste ha jobbat i Sverige för att bli medlem.

Ett medlemskap kostar ungefär 100-150 kronor i månaden, beroende på vilken a-kassa du är med i. Du kan läsa mer om avgifterna på a-kassornas egna webbplatser.

Hitta din a-kassa

Ersättning efter ett års medlemskap

Du måste ha varit medlem i a-kassan under de senaste tolv månaderna för att få inkomstrelaterad ersättning. Det går bra att byta a-kassa – så länge du inte har ett glapp mellan medlemskapen räknas de som en sammanhängande period.

Du behöver också vara 20 år eller äldre, anmäld på Arbetsförmedlingen och ha jobbat minst halvtid under det senaste halvåret för att få ersättning.

Vem kan få ersättning