Navigera upp
Logga in

default

För dig som har minst 180 högskolepoäng, är student och tänker ta 180 högskolepoäng eller är medlem i något av Sacos fackförbund eller i Vårdförbundet. Gäller både anställda och företagare.
För dig som jobbar med vägar, järnvägar, luft- och sjöfart, försvar, kriminalvård, post, tele- och datakommunikationer, elproduktion och eldistribution. Även för dig som jobbar med service på universitet, högskola eller annan statlig myndighet, till exempel som administrativ personal, lokalvårdare eller behandlingsassistent.
För dig som jobbar med administration i kommuner, landsting, regioner, bolag och stiftelser inom det kommunala området, Svenska kyrkan och andra trossamfund. Även för dig som jobbar i privatägda verksamheter inom vård, skola och omsorg.
För dig som någon gång har arbetat i Sverige, oavsett yrke och bransch. Gäller både anställda och företagare. Eller för dig som inte är medlem i någon a-kassa och vill söka grundersättning.
För dig som är anställd som byggnadsarbetare eller målare. Gäller även målare som har eget företag med tre eller färre ägare utan andra yrkesutövare.
För dig som är byggnadselektriker, radio/tv-elektroniktekniker eller jobbar på kraftverk.
För dig som är privatanställd lokalvårdare, fastighetsskötare eller fönsterputsare. Även för dig som är sanerare på kärnkraftverk.
För dig som är anställd eller driver eget företag inom finans och försäkring.
För dig som är anställd inom grafisk produktion, träförädlingsindustri eller skogsbruk.
För dig som är anställd inom hamn och stuveri eller på magasin och godsterminaler.
För dig som är anställd inom handel, kontor och lager eller jobbar som frisör eller fiskare.
För dig som jobbar på hotell, restaurang, café, konditori eller turistanläggning.
För dig som jobbar på verkstad, med järn, stål, metall, gruva, kemi, läkemedel, textil och konfektion, tvätt, färg, glas eller byggnadsämnen.
För dig som är anställd, frilansare eller företagare med journalistiska arbetsuppgifter.
För dig som är anställd på kommuner, landsting, kyrkor eller kooperativ samt privata eller kommunala företag.
För dig som jobbar som chef, projektledare eller i en annan ledande befattning. Även för dig som driver eget företag.
För dig som jobbar inom livsmedelsindustrin. Till exempel på bageri, konditori, slakteri, mejeri, bryggeri, kafferosteri, charkuteri-, choklad-, karamell-, glass- eller konservfabrik.
För dig som arbetar inom skolväsendet och är lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare. Även du som är kyrkomusiker eller lärarstudent kan gå med i Lärarnas a-kassa.
För dig som jobbar inom pappers- och massaindustrin.
För dig som är anställd eller företagare inom skog, lantbruk och miljö.
För dig som driver ett litet eller medelstort företag och din make/maka eller andra familjemedlemmar som arbetar i företaget. Även för personer i ledande ställning på näringslivsorganisationer som samverkar med Småföretagarnas a-kassa.
För dig som är anställd hos stat, kommun, landsting, företag eller inrättningar som jobbar med samällsservice och helt eller delvis finansieras av skatter eller avgifter.
För dig som driver företag oavsett bransch och för familjemedlemmar som arbetar i företaget. Även du som är företagsledare eller anställd i ledande ställning inom branschorganisationer för egna företagare och arbetsgivarorganisationer kan bli medlem.
För dig som är anställd på ett företag eller driver ett eget företag utan anställda.
För dig som är franchisetagare (oavsett bransch) eller ägare/delägare i ett företag som säljer eller distribuerar drivmedel eller övriga petroleumprodukter. Gäller även anställda familjemedlemmar.
För dig som säljer varor eller tjänster, oavsett om du är anställd eller företagare.
För dig som jobbar inom privata åkeri- och transportsektorerna, buss, taxi, bensin, olja och bränsle, godsterminaler, stuveri, tidningsdistribution, bevakning, civilflyg, gummiverkstäder, bärgning och miljöarbete.
För dig som jobbar inom teknik, handel, transport, ideella organisationer, scenkonst, film, radio, tv eller musik.
Kontakta oss

Arbetslöshetskassornas Samorganisation
Klara Norra Kyrkogata 33
Box 1110, 111 81 Stockholm
Växel 08-555 138 00
info@samorg.org